Instagram

Vad kan vi göra för att stilla all oro och ångest?

Vad kan vi göra för att stilla all oro och ångest?

Intressegruppen för Assistansberättigade kräver ansvar

Intressegruppen för Assistansberättigade står upp för de assistansberättigade och kräver att de rättigheter som personer med svåra funktionsnedsättningar har enligt lag och konventioner tas på allvar.

Myndigheters agerande är idag i motsatt riktning mot vad Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade var tänkt.  Demokratiska förutsättningar att ta del av och vara en del av samhället omkullkastas och vi befinner oss i ett katastrofläge.

Vi kan inte vänta till efter valet eller efter det att LSS-utredningen blir färdig. Människor far illa! IfA kräver att Hälso- och sjukvården tar sitt ansvar tillsammans med Försäkringskassan och hittar lösningar som fungerar för den enskilde nu idag. Katastrofen är här och nu – skicka livbojen nu! Se därefter till att via utredningen mm skapa livskraft i LSS igen via statligt huvudmannaskap och en modern lagstiftning för övrigt.

Dagliga frågor kring omprövningar och nedskärningar

Enskilda personer med svåra funktionsnedsättningar drabbas idag av den besparingsiver som bland annat definierat Försäkringskassans arbete de senaste åren till följd av bland annat ett väldigt besvärande regleringsbrev från regeringen häromåret. Det handlar idag om personer med svåra funktionsnedsättningar och behov av personlig assistans dygnet runt som får besked om att de inte längre kommer att få någon personlig assistans överhuvudtaget.

IfA med flera organisationer möts dagligen av enskilda personers ångest inför omprövningar och ibland neddragningar av den personliga assistansen. Människor vars liv slås i spillror och där familjer faller isär.

 

Logisk förklaring?

Om vi skulle försöka oss på att ge någon form av logisk förklaring, utöver besparingskraven, så är det att lagarna som styr har åldrats och inte följt med den allt snabbare utvecklingen i samhället.

Idag har utvecklingen gjort att vi kan ge oss själva injektioner, vi kan äta via knapp på magen tillsammans med resten av familjen som äter middag via munnen. Sådant som tidigare sågs som mycket avancerad sjukvård kan idag utföras hemma efter information/utbildning i den specifika uppgiften från sjukvården för att kunna utföras i hemmet som egenvård eller delegerad sjukvård av den enskilde, en anhörig eller den enskildes personliga assistent.

Tidigare behövde den enskilde besöka vårdcentralen, kanske dagligen, eller så fanns fler distriktsköterskor som besökte ”patienten” i hemmet eller så var den enskilde helt enkelt inlagd någonstans och fanns således tillgänglig när vård skulle utföras.

Ekonomisk och mänsklig logik

Den ekonomiska logiken säger då att ok, sjukvården har ansvar för dessa arbetsuppgifter och då ska de betala för dem. Det finns dock inga klara regler för hur sådan betalningsfördelning ska kunna ske mellan sjukvården och exempelvis assistansanordnaren. I Hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns inte begreppet personlig assistans med som en möjlig lösning för sjukvårdande uppgifter. Försäkringskassan säger i sin tur att i och med att det inte ligger inom deras område så beviljar de inte assistanstimmar för sjukvård.

Den mänskliga logiken, den som handlar om mänskliga rättigheter samt moral och etik, säger att lös det ekonomiska mellan er men se till att den person som har de här behoven får använda sin rättighet att leva som andra enligt LSS och FNs deklarationer. Det blir en vinst för hela samhället.