Instagram

Uttalande

Uttalande

IfA ställer sig bakom Bengt Westerbergs synpunkter. Det är oerhört viktigt för vår framtid att politiken tar till sig hans analys. Det vore stor skada om man fastnar i partipolitiska motsättningar. Vilhelm Ekensteen, ordf IfA

IfA ställer sig bakom Bengt Westerbergs synpunkter. Det är oerhört viktigt för vår framtid att politiken tar till sig hans analys. Det vore stor skada om man fastnar i partipolitiska motsättningar.

Vilhelm Ekensteen, ordf IfA

Intervju med Bengt Westerberg finns här