Instagram

Uttalande från IfAs ordförande

Uttalande från IfAs ordförande

Att landets många seriösa assistansverksamheter fungerar, att vår dagliga personliga assistans fungerar, det är vår existentiella grundtrygghet.

Den 55-åriga assistansberoende kvinnans fruktansvärda död på en toalett i Malmö understryker de allvarliga konsekvenserna av regeringens kategoriska nedskärningskrav på assistansersättningen, som  genom sin benhårda, oflexibla karaktär ytterst är både samhällsfarlig och, som nu tragiskt uppenbarats, direkt livsfarlig.

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA