Instagram

Uttalande från IfAs ordförande

Uttalande från IfAs ordförande

Ordförande Vilhelm Ekensteen uttalar sig med anledning av skrivelsen till socialdepartementet och socialutskottet.

Nu fordras bred solidaritet med oss assistansberättigade om vi inte åter ska slås ut ur samhället och försvinna i handikapplägenheternas och institutionsboendets instängdhet och isolering. Vi kan inte annat än ropa på hjälp! Försäkringskassans konsekvensanalys av HFD:s dom talar sitt tydliga språk.

Till riksdagen säger vi: Låt inte detta ske.Till alla säger vi: Hjälp! Låt inte detta ske.

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA

Läs IfAs skrivelse som föranleder uttalandet här.