Instagram

Uttalande från IfA

Uttalande från IfA

Intressegruppen för Assistansberättigade är starkt kritiskt mot den bild som länge målats upp av en del media

Intressegruppen för Assistansberättigade är starkt kritiskt mot den bild som länge målats upp av en del media. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll skiljer sig positivt genom att vara självkritisk. Här pågår dagligen en stor mängd viktig och värdefull personlig assistans, men när staten betalar ut många tiotal miljoner till redan avstängda verksamheter är det bara ett exempel på när det oförskyllt stänker på brukarna.

Idag förs en politik som via media ger en bild av att assistansberättigade är de som fuskar, begår brott och kostar pengar för skattebetalarna.

 De senaste 10 årens åtgärder inom LSS samt ett par olyckliga domslut har samtliga inneburit begränsningar av assistansberättigades möjligheter att få personlig assistans i enlighet med sina behov samtidigt som de trubbiga verktygen inte tycks ha haft tillräcklig inverkan på kriminellas handlingar eller att minska att pengar flyttas utomlands om vi ska förstå våra ministrars uttalanden i Svenska Dagbladet de senaste veckorna. Personer med svåra funktionsnedsättningar har däremot fått sämre livskvalitet.

 Brukarrörelsen vill få bort all kriminalitet - Brukarrörelsen vill att pengarna för assistansen går dit dem ska. Vi är beredda att samverka för att uppnå dessa mål men med bättre anpassade verktyg. Vi accepterar inte att personer med svåra funktionsnedsättningar blir av med sin personliga assistans på grund av kriminella aktörers handlingar och trubbiga instrument från myndigheternas sida.