Instagram

Uttalande från IfA

Uttalande från IfA

Med anledning av artikeln i SvD 8 augusti

Personlig assistans enligt LSS är en rättighet och en försäkring för oss alla. Vi ska vara stolta över att Sverige är ledande när det gäller allas lika rätt och möjlighet att ta del och vara en del av vårt samhälle. Kriminella har härjat i välfärden och bidragit till misstänksamhet för hur systemen fungerar. Vi bör alla tillsammans arbeta framåt och stärka vår välfärd och stänga ute kriminella aktörer.

IfA anser att det är självklart att myndigheterna ska granska och dra in tillstånd för oseriösa/kriminella aktörer. De bör dock även arbeta förebyggande.

IfA arbetar, som ideell organisation, med att informera och utbilda assistansberättigade m fl om personlig assistans samt ge stöd till enskilda assistansberättigade i frågor som rör den personliga assistansen. Vi är övertygade om att med mer information och utbildning direkt till de assistansberättigade minskar risken för att kriminella ska få möjlighet att utnyttja systemet och enskilda individer.

I artikeln nämns stora summor som går till den personliga assistansen. Det är viktigt att den summan sätts i rätt perspektiv där ca 16000 enskilda individer kan leva som andra personer i jämförbar ålder, får möjlighet att använda de demokratiska principer som vårt land är uppbyggt på och därtill tillhandahålla ca 100 000 arbetstillfällen för personliga assistenter som i sin tur bidrar via skatten till polis, säpo med flera skattefinansierade enheter. Allt detta tack vare den personliga assistansen.

Läs artikeln här.