Instagram

Utan assistans ingen frihet

Utan assistans ingen frihet

GP-Ledare. Krisen inom LSS är ett av flera symptom på att politiker inte gör rätt prioriteringar med skattemedel.

Läs mer här