Instagram

Tystnadspliktsbrott inom FK

Tystnadspliktsbrott inom FK

Avslutad utredning: Internutredning av misstänkta brott inom assistansersättningen

I januari upptäckte Försäkringskassan att sekretessbelagda uppgifter om assistansberättigade och vilket bolag personen tillhörde hade lämnats vidare av en medarbetare på Försäkringskassan till tredje part. När detta uppdagades agerade internutredarna vid Försäkringskassans Rättsavdelning och inledde ett omfattande utredningsarbete. Det arbetet är nu avslutat.

Läs mer via länken

https://www.forsakringskassan.se/press/kommentarer_press/utredning_om_utlamnade_personuppgifter