Instagram

Tre nya blanketter för assistansersättning

Tre nya blanketter för assistansersättning

Här kan du som är kommunal assistansanordnare eller egen arbetsgivare läsa om vår nya blankett ”Begäran från kommunen – ersättning för utförd personlig assistans” (3032). Du kan även läsa om de uppdateringar som vi har gjort i blanketterna ”Anmälan från arbetsgivare uppgifter om en personlig assistent” (3066) och ”Räkning – Assistansersättning” (3057). De nya blanketterna ska användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj.

Tre nya blanketter för assistansersättning

Här kan du som är kommunal assistansanordnare eller egen arbetsgivare läsa om vår nya blankett ”Begäran från kommunen – ersättning för utförd personlig assistans” (3032). Du kan även läsa om de uppdateringar som vi har gjort i blanketterna ”Anmälan från arbetsgivare uppgifter om en personlig assistent” (3066) och ”Räkning – Assistansersättning” (3057). De nya blanketterna ska användas för redovisning som skickas in till Försäkringskassan efter den 29 maj.

Tänk på att om du använder de gamla blanketterna kommer du behöva komplettera med uppgifter och då kommer handläggningen att ta längre tid.

Begäran från kommunen (3032)

Kommunen fyller i blanketten när de beviljat personlig assistans enligt 9 § 2 LSS i avvaktan på Försäkringskassans beslut och ska begära en engångsutbetalning för retroaktiv tid. Redovisningen ska motsvara utförd assistans och kommunens avgift för sådan hjälp.

Begäran från kommunen (3032)pdf öppnas i nytt fönster

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (3066)

I blanketten har vi justerat att uppgifterna som lämnas även avser om assistenten lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans. Uppgifterna lämnas inte längre på heder och samvete.

Uppgifterna om vilka assistenter som arbetar hos den assistansberättigade måste lämnas till Försäkringskassan innan de börjar utföra assistansen. Försäkringskassan ansvarar inte för att inhämta uppgifterna. Vi betalar inte ut ersättning för tid innan uppgifterna om assistenten lämnades in till oss. Det är inte heller möjligt att få ersättningen retroaktivt för den tiden.

Anmälan från arbetsgivare - uppgifter om en personlig assistent (blankett 3066)pdf öppnas i nytt fönster

Räkning (3057)

Räkningsblanketten har utökats med uppgifter så att man

  1. ska man fylla i om assistans har utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det är inte om man har beslut om att behålla sin assistans i verksamheten, utan om assistans faktiskt utförts i sådan verksamhet.
  2. kan skriva in flera perioder när man vårdats på sjukhus och att man ska skriva vilka klockslag man skrivits in och ut från sjukhuset.

Räkning (blankett 3057)pdf öppnas i nytt fönster Ifyllnadsanvisningarna till blankett 3057pdf öppnas i nytt fönster