Instagram

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”

HFD-domen om transporter får nu dramatiska konsekvenser i personlig assistans. Thomas Bull som var med och dömde i HFD-domen vill inte värdera Försäkringskassans tolkning men säger att den tar upp saker som HFD inte tagit ställning till.

ta del av artikeln här.