Instagram

Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”

Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”

Konsekvenserna av de domar som begränsat grundläggande behov kan ses som ett misslyckande från samhällets sida menar Thomas Bull. Samtidigt menar han att Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, inte kan väga in sådana hänsyn utan måste hålla sig strikt till vad som står i lagtexten. Och snart avgör HFD om hjälp med sondmatning ska räknas som ett grundläggande behov. – Det borde föredras inom kort och kanske kunna avgöras innan årsskiftet, säger Thomas Bull.

Ta del av hela artikeln här