Instagram

Tänker regeringen svika samhällets svagaste?

Tänker regeringen svika samhällets svagaste?

Dagens Samhälle skriver följande. Regeringen fryser uppräkningen av assistansersättningen till 1,4 procent årligen till och med 2018. Samtidigt ökar kostnaderna när den lägre arbetsgivaravgiften för unga slopas, vilket innebär kraftigt ökade kostnader för en fjärdedel av branschens medarbetare. Regeringen bäddar därmed för ett svek mot de som är beroende av en fungerande assistans.

Ta del av debattartikeln på Dagens Samhälle här.