Instagram

Svar till Josefin Pettersson

Svar till Josefin Pettersson

IfAs ordförande kommenterar debattartikeln "Gör om assistansreformen!"

Jag har tagit del av boendeassistenten Josefin Petterssons åsikter som publicerats i Kommunalarbetaren 28 juni 2017.

Det finns definitivt personliga assistenter vars arbetsmiljö behöver förbättras och säkras. Vi har samarbetat och samarbetar gärna igen med Kommunal för att stärka såväl assistansberättigades som assistenters villkor. Däremot måste jag avvisa vulgariteten i Josefin Petterssons framställning. Skillnaden mellan serviceboendets institutionella former och den personliga assistansens självbestämmande och frihet är oerhört stor och grundläggande.

Vilhelm Ekensteen, ordförande IfA

Debattartikeln finns att läsa här.