Instagram

Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”

Susanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”

Att jämföras med personer i sin egen ålder och livssituation innebär att alla individer pressas in i en mall. Susanne Berg anser att goda levnadsvillkor innebär att kunna leva sitt liv som den individ man är. Hon anser även att Försäkringskassan är aktiv i att driva på utvecklingen av en begränsande rättspraxis och att Socialdemokraterna slår sönder välfärdsstaten.

Läs hela artikeln här