Instagram

Stor oro bland assistansberättigade

Stor oro bland assistansberättigade

IfAs ordförande reagerar mot SKLs uttalande om kommunalisering av assistansersättningen.

I söndagens radioprogram Kaliber (26/4) uttalade sig SKL:s talesperson utomordentligt oroande för en kommunalisering av assistansersättningen. Det är mycket allvarligt och alarmerande om SKL är tillbaka på 1995 års linje med ett Kommunalt huvudmannaskap för vår personliga assistans.

Ett sådant skulle innebära slutet för assistansreformen med sitt ansvarstagande för de stora assistansbehoven genom statlig assistansersättning, precis som Assistansutredningen med Kommunförbundets stöd ville 1995, men som den gången förhindrades.

Vi skulle vara tillbaka till kopplingen till kommunal ekonomi, och det skulle särskilt drabba dem med de stora assistansbehoven eftersom dessa erfarenhetsmässigt aldrig fick sina behov helt tillgodosedda på den kommunala tiden och dessutom ofta utpekades som särskilt belastande för kommunens ekonomi. Reformen hade en bestämd inriktning på dem med de stora behoven just av dessa skäl.

Vi måste stå upp för den statliga assistansersättningen. Hotet är uppenbart.

 

Vilhelm Ekensteen

Ordf IfA