Instagram

Statlig utredning om assistansfusk klar

Statlig utredning om assistansfusk klar

Ökningen av antalet assistanstimmar beror inte på privata anordnare utan på att det saknas begränsingar av de behov som kan assistans kan beviljas för. Brottsligheten bedöms ha minskat sedan tillståndsprövningen infördes 2011, men risken för brottslighet är fortsatt stor, särskilt när anhöriga utför assistans. Det är några slutsatser av Stig Svensson i utredningen Personlig assistans - Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet.

Ta del av hela artikeln här