Instagram

Statens åtgärder när rättighetslagar inte följs

Statens åtgärder när rättighetslagar inte följs

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska statens åtgärder när rättighetslagar inte följs.

Ta del av hela artikeln här