Instagram

Socialutskottets hearing infriade inga förhoppningar

Socialutskottets hearing infriade inga förhoppningar

Ifall man haft några reella förhoppningar om att socialutskottets hearing skulle kunna utmynna i en omprövning av de brutala nedskärningsdirektiv på personlig assistans som LSS-utredningen fått, så blev dagen en utpräglad besvikelse. Bengt Westerbergs analys av assistansreformens faktiska kostnadseffektivitet var ljuspunkt tillsammans med ett par inlägg från den politiska bänken. Det ansvariga statsrådets frånvaro vid hearingen kändes symbolisk när det gäller regeringssidans ovilja att verkligen värna reformen. Stor skada väntar oss om regeringen fortsätter att blunda för de argument som inte minst Bengt Westerberg pekar på - och som vi assistansanvändare står i direkt fysisk kontakt med!


Vilhelm Ekensteen, ordf IfA