Instagram

Socialutskottet kräver nytt möte med Försäkringskassan

Socialutskottet kräver nytt möte med Försäkringskassan

Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler kallas åter till riksdagens socialutskott för att förklara kassans hantering av assistansersättning till funktionshindrade.

Läs artikeln här