Instagram

Socialstyrelsens statistik över LSS-insatser

Socialstyrelsens statistik över LSS-insatser

Antalet personer med funktionsnedsättning som får stöd och service från kommun och landsting fortsätter öka.

Socialstyrelsen har publicerat statistik över personer med insatser enligt LSS.

Den 1 oktober 2013 hade cirka 65 300 personer en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd. Det är 1 100 fler jämfört med året innan och en ökning med cirka en procent.

Läs mer här.