Instagram

Snålblåst kring assistansersättning väcker oro

Snålblåst kring assistansersättning väcker oro

Regeringen vill banta ersättningen för personlig assistans, och Försäkringskassan har fått order om att snåla med tillstånden. Oro och ilska sprider sig nu bland funktionsnedsatta och verksamma i assistansbranschen, som sysselsätter 100.000 personer skriver DN.

Lars Hagström, IfA: "I direktiven till utredningen står att besparingar behöver göras ”av statsfinansiella skäl”.

– Det står alltså i uppdraget, oavsett om man kommer fram till att de är för höga eller inte. Det känns inte seriöst, säger Lars Hagström."