Instagram

Skrivelse från IfA till Högsta Förvaltningsdomstolen mm

Skrivelse från IfA till Högsta Förvaltningsdomstolen mm

IfA har skickat en skrivelse till HFD inför deras beslut kring sondmat som ett grundläggande behov.

behovMed anledning av den aktuella frågan om sondmatning kan ingå som ett grundläggande behov i den personliga assistansen har IfA på eget initiativ tillsänt Högsta Förvaltningsdomstolen en skrivelse. Läs hela skrivelsen här.

IfA har även sammanfattat en text kring aktuella frågor i den personliga assistansen som du kan läsa här samt viktigt att tänka på vid en omprövning eller en nyansökan av personlig assistans som du hittar här.

Har du frågor om personlig assistans kan du som IfA-medlem eller AR-verksamhet kontakta oss via telefon eller e-post.