Instagram

SKL: Låt staten ansvara för personlig assistans

SKL: Låt staten ansvara för personlig assistans

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, tycker att staten ska ha det fulla ansvaret för personlig assistens.

Ta del av hela inslaget här