Instagram

SKL: Ge kommuner bidrag för personlig assistans

SKL: Ge kommuner bidrag för personlig assistans

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och förbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) är kritiska till att regeringen, i den nya budgeten, inte avsätter pengar till kommuner som får ta ett ökat ansvar för personlig assistans. – Det har vi tagit upp, det borde ligga med i budgeten, för det blir ju ett utökat uppdrag för kommunerna, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Ta del av hela artikeln här