Instagram

Rekordlågt antal assistansberättigade

Rekordlågt antal assistansberättigade

I juli 2017 hade 15 237 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär en minskning med 942 personer jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.

Assistanskolls artikel finns att läsa  här.