Instagram

Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan

Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan

Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ter sig tyvärr direkt skrämmande. Den kategoriskt formulerade ordern till FK att bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar gör att varje assistansanvändare kan känna sin trygghet och grundläggande existensförutsättning hotad. Vem ska drabbas och hur? Kan den lag som tillförsäkrar oss ett omistligt, livsavgörande stöd  nu tolkas hur som helst, bara det åtlyder regeringens direktiv?

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA