Instagram

Regeringen fryser omprövningar och förändrar i lagen

Regeringen fryser omprövningar och förändrar i lagen

Åsa Regnér höll presskonferens och presenterade "Nytt åtgärdspaket för att värna den personliga assistansen"

Klockan 12:30 startade Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken, den webbsända presskonferensen där åtgärdspaket för LSS skulle presenteras.

Åsa Regnér började med att beskriva lite om de bakomliggande skälen till åtgärdspaketet. Hon beskrev de domar som förändrat synen på de grundläggande behoven och när den sista domen beskrevs så tog hon upp att många har kommit att känna stor oro och att regeringen tidigt förstod att det behövdes göras något här och nu.

Regeringen har därför beslutat om tre olika delar i sitt åtgärdspaket.

    - Lagändring om väntetid och beredskap

Väntetid och beredskap ska omfattas av rätten till assistansersättning och lagen ska därmed återställas till tidigare ordning

- Temporär frysning av 2-årsomprövningar

Skapar lugn och ro för assistansberättigade samtidigt som LSS-utredningen får utrymme att arbeta mer långsiktigt med frågan

- Förtydligad informationsskyldighet för kommunerna

Ingen ska falla mellan stolarna.

---

Lagförslaget ska läggas troligen före jul och kommer därefter att behandlas av riksdagen, som sägs vara välvillig till förslaget. Ny lag kan väntas några månader in i 2018. Fram till dess kommer de idag gällande reglerna att tillämpas och drabbas någon av nedskärning eller icke beviljad väntetid vid nyansökan kan de söka igen när lagändringen trätt i kraft var beskedet.

För de som redan drabbats kunde inte Åsa Regnér säga mer än att de ska vända sig till Försäkringskassan med sina frågor om hur de ska gå vidare. Vår tolkning är att de vanliga förvaltningsprocesser som gäller ska användas vilket innebär överklagning av beslut och begäran om inhibition. De enskilda personerna bör även höra med sin hemkommun om vilka möjligheter som finns till stöd från dem.

När det gäller frysningen av 2-årsomprövningarna fick vi inget datum utan här nämnde ministern början av nästa år. Vi hoppas kunna återkomma med datum så snart som möjligt.

Frysningen, när den väl kommer, är tänkt att vara fram till dess att den nu pågående LSS-utredningen blivit färdig i slutet av 2018. Frysningen gäller samtliga som har ett beslut från Försäkringskassan , inte bara de som omfattas av exempelvis väntetid och beredskap utan samtliga.

IfAs medlemmar är välkomna att höra av sig till oss om de har frågor kring sin personliga assistans.