Instagram

Regeringen får kritik i assistansdebatt

Regeringen får kritik i assistansdebatt

LSS-lagen, som styr personlig assistans, har brister som det inte går att blunda för. Det hävdar det ansvariga statsrådet för frågan, Åsa Regnér (S), som får kritik i riksdagens extradebatt om läget inom den personliga assistansen.

Ta del av hela artikeln här