Instagram

Regeringen bör införa lagstöd som möjliggör att kvaliteten i den personliga assistansen kan granskas

Regeringen bör införa lagstöd som möjliggör att kvaliteten i den personliga assistansen kan granskas

Försäkringskassan har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll. Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har närmast helt lämnats till brukaren av lagstiftaren. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp de regeländringar som gäller personlig assistans som infördes 2013.

Ta del av hela pressmeddelandet här