Instagram

Rädsla för den nya rättspraxisen

Rädsla för den nya rättspraxisen

Assistanskoll skriver följande. Via sin assistans kan Hilda träffa kompisar, cykla, träffa djur, komma ut i naturen och göra saker som andra elvaåringar gör. Trine Nyberg säger att assistansen gör att hennes dotter är levande och inte bara lever. Hon beskriver också fördelarna med att kunna vara assistent till sin dotter. – Om vi inte kunde vara assistenter till vår dotter skulle vi inte kunna sköta koordineringen av den vård Hilda behöver.

Läs hela artikeln på Assistanskoll här.