Instagram

Personlig assistans, vård och egenvård

Personlig assistans, vård och egenvård

Vad är egentligen vård och vad är egenvård? Vad ger rätt till assistans och hur ska de behov som inte tillgodoses med assistans lösas?

Från IfAs debattforum 12 maj 2017 diskuterades denna fråga med inbjudna myndigheter; ISF, SKL, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. I debatten deltog även Lise Lidback från Neuroförbundet och Sophie Karlsson, IfA under ledning av moderator Anna Barsk Holmbom

Klicka här om du vill komma till filmen (ljudet är tvyärr inte det bästa)