Instagram

Olikheter i bedömningen av föräldraansvar

Olikheter i bedömningen av föräldraansvar

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har idag publicerat en rapport om bedömningen av föräldraansvar i assistansersättningen.

Av ISFs pressmeddelande framgår bl a följande.

Försäkringskassan har svårt att säkerställa en enhetlig handläggning av assistansersättning till barn. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), som har undersökt hur Försäkringskassan i sin bedömning av assistansersättning tar hänsyn till det så kallade föräldraansvaret.

Här hittar du rapporten.