Instagram

Nya Föreskrifter och allmänna råd kring dokumentation

Nya Föreskrifter och allmänna råd kring dokumentation

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Det har kommit nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen avseende dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. I föreskriftens 6:e kapitel 1 § första stycket 1, 3, 4 och 6 samt 2-5 §§  står det om de särskilda bestämmelser som gäller utförarna - assistansanordnarna. I övrigt ska assistansanordnare följa de regler som beskrivs i kapitel 2-4.

Följ länken för att ladda ner eller beställa hem föreskriften som heter 2014:5

www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-19