Instagram

Ny tillämpning av det femte grundläggande behovet

Ny tillämpning av det femte grundläggande behovet

Försäkringskassan informerar om ny tillämpning av "annan hjälp som förutsätter ingående kunskap" enligt 9 a § LSS.

Försäkringskassan skriver följande på sin hemsida.

Ny tillämpning i assistansersättningen efter dom från Högsta förvaltningsdomstolen, den 25 juni 2015

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” enligt 9 a § LSS, endast gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. Domen innebär delvis ny tillämpning inom assistansersättningen.

De som har rätt till assistansersättning ska ingå i en av tre personkretsar. Därefter gör vi en bedömning av behovet av stöd utifrån de fem grundläggande behoven. Efter att ha studerat förarbetena har Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att det femte grundläggande behovet endast gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

Försäkringskassan har med anledning av domen försökt att utreda vad som avses med en psykisk funktionsnedsättning. Det har framkommit att det inte finns någon enhetlig definition. Vi håller därför på och tar fram ett rättsligt ställningstagande kring hur Försäkringskassan definierar begreppet psykisk funktionsnedsättning vid tillämpning av 9 a § LSS. Detta gör vi för att få fram en enhetlig rättstillämpning inom Försäkringskassan.

Arbetet med det rättsliga ställningstagandet pågår och kommer att publiceras så snart det är klart.

Koppling till något av de andra fyra grundläggande behoven

Försäkringskassan har tolkat domen och tagit följande ställning: För att ett behov av ”hjälp av någon med ingående kunskaper om den försäkrade” ska ses som ett grundläggande behov måste hjälpbehovet kunna kopplas till något av de andra fyra grundläggande behoven. Det handlar om hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera med andra.

Minskat antal timmar för grundläggande behov

Följande grupper kan få minskat antal timmar för grundläggande behov vid tvåårsomprövning:

-De som tidigare har ansetts ha behov av hjälp av någon med ingående kunskaper och som inte har en psykisk funktionsnedsättning.

- De som har en psykisk funktionsnedsättning och där det inte finns en koppling mellan hjälpbehovet och de övriga grundläggande behoven

- De som har en psykisk funktionsnedsättning men där behovet av hjälp av någon med ingående kunskaper inte är en följd av den psykiska funktionsnedsättningen

Dessa grupper kommer att få färre timmar beaktade som grundläggande behov. För de som utifrån de övriga grundläggande behoven kommer upp i mer än 20 timmar innebär det troligtvis inte att de får färre assistanstimmar eftersom de behov som inte längre ses som grundläggande sannolikt kommer att ses som övriga personliga behov.  

Hur många omfattas av den nya tillämpningen?

– Vi har svårt att göra en bedömning av hur många personer som totalt kan komma att omfattas av den förändrade tillämpningen. Försäkringskassan följer inte vilket eller vilka grundläggande behov en person får assistansersättning för. Oavsett hur många som berörs så är det en stor förändring för de som berörs. Vi kommer stötta dessa personer på bästa sätt, säger Monica Svanholm, chef inom avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Domen med mål nr 3527-14 går att läsa på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats.

Till dig som har frågor:

- Frågor från personer som har assistans eller deras ombud gällande enskilda ärenden – den assistansberättigades personlig handläggare
- Frågor från assistansanordnare och brukarorganisationer – kundcenter för partner 0771-17 90 00
- Frågor från media – presstjänsten 010 116 98 88