Instagram

Ny rapport visar handläggarnas bild av assistansersättningen

Ny rapport visar handläggarnas bild av assistansersättningen

Försäkringskassan har undersökt hur handläggarna inom assistansersättningen upplever sitt arbete. Syftet är att få mer kunskap om den egna administrationen och om vad som behöver förbättras. Cirka 70 procent av handläggarna som arbetar med assistans deltog i enkäten. Resultaten, som presenteras i rapporten Försäkringskassans administration av assistansersättningen, är ett viktigt underlag för myndigheten och en del i utvecklingsarbetet av assistansersättningen.

Läs mer om rapporten här