Instagram

Ny rapport från FUB: Familjer drabbas av kompetensbrist

Ny rapport från FUB: Familjer drabbas av kompetensbrist

Ett rättsligt tomrum och brist på kompetens utgör en risk för rättssäkerheten för familjer med barn med funktionsnedsättning. Detta framgår av en ny granskning av hur begreppet ”normalt föräldraansvar” används vid bedömning av ansökningar av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs hela artikeln här