Instagram

Ny prognos från Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den första i ordningen. För de flesta områden är skillnaderna små jämfört med prognosen som lämnades i oktober 2016 och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt.

Utgifterna för Försäkringskassans sakanslag väntas öka från 203 miljarder 2016 till 226 miljarder 2021. Det är sammantaget marginellt mindre än i föregående prognos.

Statens utgifter för assistansersättning beräknas fortsätta öka under prognosperioden från 21,8 miljarder 2016 till 28,6 miljarder 2021. Ökningen drivs av att genomsnittligt antal ersatta timmar per brukare och månad väntas fortsätta öka och att schablonbeloppet (ersättning per timme) höjs. Jämfört med i oktober är prognosen för utgifterna för i år och framåt något lägre, vilket främst beror på att antal brukare och antal timmar per brukare nu förväntas bli färre.

Prognos: Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016–2021 (pdf 3 Mb, öppnar nytt fönster)

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.