Instagram

Ny ifyllnadsanvisning för blankett FK 3059

Ny ifyllnadsanvisning för blankett FK 3059

Försäkringskassan skriver följande på sin hemsida:

"Ifyllnadsanvisningen för tidsredovisningen har uppdaterats med fler instruktioner för att säkerställa att den kan scannas och tolkas elektroniskt. Om skanningen inte fungerar fullt ut kan det innebära försening i handläggningen och därmed försening av utbetalning. Var därför noga med att alltid följa instruktionerna.

Ladda även regelbundet ner redovisningsblanketterna för att säkerställa att du använder den senaste versionen".

Information om tidsredovisningen (FK 3059)