Instagram

Nationen - Rätten att leva som andra

Nationen - Rätten att leva som andra

Vill du få bättre koll på historien för att kunna vara med och påverka samtiden och framtiden? titta på programmet, sprid det vidare till politiker, myndighetspersoner, journalister mfl.

Sverige har inställningen till personer med normbrytande funktionsvariationer varierat genom historien. Under 1900-talet rubricerades de som "sinnesslöa", omyndighetsförklarades och institutionaliserades. Journalisten Catrine Lundell berättar om hur medicinstyrelsen under 1940-talet utsatte "sinnesslöa" för medicinska experiment. Under 1960-talet var författaren Vilhelm Ekensteen med om att starta rörelsen Anti-handikapp. Ekensteen beskriver anti-handikapprörelsen och hur den lade grunden till att lagen om stöd och service till vissa funktionsbegränsade personer trädde i kraft år 1994.

Programmet finns tillgängligt på webben tom oktober 2017.