Instagram

Minister: ”Kritiken får oss att se över LSS”

Minister: ”Kritiken får oss att se över LSS”

Ordförande Vilhelm Ekensteen kommenterar

Statsrådet Åsa Regnérs artikel i SvD (151110)  borde kunna lugna vår stora oro efter finansministerns uttalande nyligen. Någon attack på assistansersättningen är inte förenlig med Åsa Regnérs text. Det är bra. Nu begär vi framförallt att den kommande utredningen värnar rätten till statlig assistansersättning som rätten för oss med stora funktionsnedsättningar att leva ett värdigt liv, något vi aldrig kunde då vår existens var sammankopplad med kommunal ekonomi. 

Vilhelm Ekensteen
Ordf IfA