Instagram

Medlemsmöten i september

Medlemsmöten i september

Anmäl dig till IfAs medlemsmöte i september!

I den aviserade utredningen om assistans kommer Socialdepartementet enligt egen uppgift vilja att brukarrörelsen gör sin röst hörd då de anser att ”deras kompetens behövs i arbetet och förslagen från utredningen behöver ha förankring hos brukarrörelsen.”

Vi vill därför inhämta röster från våra medlemmar och andra personer med rätt till personlig assistans vad ni tänker kring tvåårsomprövningen, de grundläggande behoven vid bedömning av rätt till personlig assistans, sjukhusvistelse och andra viktiga grundpelare i rätten att leva ett liv som andra. Vi vill veta vad du tycker!

Intressegruppen för Assistansberättigade bjuder även in de IfA-godkända verksamheterna till dessa regionala möten för att höra deras åsikter.

Vi håller medlemsmöte på fyra orter under september månad.

Gratis för assistansberättigade medlemmar!

Anmäl dig på följande länk IfAs medlemsmöte