Instagram

Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”

Maria Kain, ISF - ”Assistansens kvalitet riskerar bli sämre av minskad lönsamhet”

Maria Kain, ISFKvaliteten i assistansen kan komma att försämras om lönsamheten fortsätter att sjunka för assistansbolagen. Det riskerar även att ge konkurrensfördelar till oseriösa aktörer som inte följer spelreglerna. Det menar ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, i sin senaste rapport om assistansmarknaden.

Ta del av hela artikeln här