Instagram

Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”

Magnus Arnek, analytiker, Försäkringskassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”

Försäkringskassan har ingen egen uppfattning om hur stor omfattningen är av fusk/kriminalitet inom personlig assistans säger Magnus Arnek. Han ser risker med att extrema fuskfall via media färgar bilden av assistans men säger att det inte påverkar Försäkringskassans arbete. – Vårt arbete med att bekämpa fusk pågår på samma sätt oavsett mediabilden.

Ta del av hela artikeln här