Instagram

LSS - frihetsreformen där funktionsnedsatta blivit Svarte Petter

LSS - frihetsreformen där funktionsnedsatta blivit Svarte Petter

Radioprogrammet Kaliber tog den 26 april 2015 upp LSS.

På 90-talet fick personer med funktionsnedsättning makten över sina egna liv och möjligheten att leva som alla andra.

Men idag bollas människor mellan myndigheterna och toalettbesök räknas i hundradels timmar.

Kaliber om hur funktionshindrade har blivit Svarte Petter och om frihetsreformen som kom av sig.

Läs mer och lyssna på följande länk Kaliber