Instagram

Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade

Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade

Stefan Löfven riskerar att bli den statsminister som lägger ner assistanshjälpen till funktionshindrade. Den röd-gröna regeringen har hittills visat en obegripligt hård attityd mot människor med funktionsnedsättningar.

Ta del av hela ledartexten här