Instagram

Lisa Magnusson: Rätten att leva som alla andra

Lisa Magnusson: Rätten att leva som alla andra

Staten och kommunerna skär ned på den lagstadgade assistansen. Resultatet blir att de anhöriga får slita tills de inte orkar mer. Då återstår institutionerna.

Ta del av hela ledartexten här