Instagram

Lex Sarah: bristande rutiner under bilfärder

Lex Sarah: bristande rutiner under bilfärder

Vid två olika tillfällen har rutiner brustit under bilfärder med brukare. Vid det ena tillfället drog brukaren i ratten under pågående bilfärd och vid det andra tillfället hade en personal fokus på sin mobil istället för på bilkörningen. Båda händelserna anmäls enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Ta del av hela artikeln här