Instagram

Lena Hallengrens uttalande borde lägga grund för en ny utveckling

Lena Hallengrens uttalande borde lägga grund för en ny utveckling

IfAs ordförande uttalar sig

Lena Hallengrens uttalande som nytt statsråd om den personliga  assistansen är förpliktigande och borde lägga grund för en positiv  utveckling. Jag har träffat Lena Hallengren förut och i IfA är vi  beredda på dialog. Andra utredningsdirektiv är en prioriterad nödvändighet. Vilhelm Ekensteen, ordförande i IfA