Instagram

Lagändring tar tid – men bör ske snarast

Lagändring tar tid – men bör ske snarast

Replik på debattartikel signerad Pierre Edström (L) publicerad den 30 september.

Ta del av hela debattinlägget här