Instagram

Konsekvenser av ny dom

Konsekvenser av ny dom

En ny dom riskerar att rätten till assistansersättning påverkas för vissa personer.

Under sommaren har det kommit en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, den 25 juni 2015 i mål nr 3527-14, som handlar om bedömningen av det sk femte grundläggande behovet, det som kallas för ingående kunskap. Domstolen har bedömt att det krävs att den enskilde måste ha en psykisk funktionsnedsättning för att det ska anses vara ingående kunskap enligt 9 a § LSS.

Detta riskerar att en del personer som idag har fått räkna med ingående kunskap, inte längre kommer att få göra det när assistansersättningen prövas.

IfA har tillsammans med andra organisationer haft möte med Försäkringskassan om saken. Försäkringskassan ska återkomma senare om sin tolkning av psykisk funktionsnedsättning.

STIL uttalar sig enligt nedanstående länk.

"Lagen måste tolkas utifrån sin intention"